Yasin Suresi

Yasin Suresi indir

Yasin-i Şerif indir

Yasin Suresi, Abdussamed sesinden dinleyebileceğniz Mp3 formatında Yasin-i Şerif süresidir.

Telefon ve bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz MP3 formatında ses dosyasıdır. Bilgisayarınızda veya diğer MP3 oynatıcı cihazlarınızda Yasini-Şerif dinleyebilirsiniz. Yasin Suresi, Abdussamed sesinden dinleyebileceğniz Mp3 formatında Yasin-i Şerif süresidir. Kufe karilerine göre ayet sayısı 83, başka karilere göre ise 82'dir, ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure, 733 kelime ve 3068 harften oluşmaktadır. Mushaf'taki resmi sırasına göre otuz altıncı, nüzul sırasına göre ise kırk birinci suredir. Sure, Mekke'de nazil olmuştur. Mukatta harfler ve yeminle başlayan surelerin ilkidir. [3] Hacim olarak mesani surelerden ve bir hizip kadardır.

NOT: Buradaki Hatim ses dosyaları sadece mp3 çalan cihazlar, cep telefonları ve cd çalarlar ve masaüstü bilgisayarlar içindir. yasini şerif dinle yasin süresi indir.

Abdussamed'in sesinden Mp3 formatında dinleyebileceğiniz diğer sureler.
1- Fatiha Suresi Indir
2- Bakara Suresi Indir
3- Al-i Imran Suresi Indir
4- Nisa Suresi Indir
5- Maide Suresi Indir
6- Enam Suresi Indir
7- Araf Suresi Indir
8- Enfal Suresi Indir
9- Tevbe Suresi Indir
10- Yunus Suresi Indir
11- Hud Suresi Indir
12- Yusuf Suresi Indir
13- Rad Suresi Indir
14- Ibrahim Suresi Indir
15- Hicr Suresi Indir
16- Nahl Suresi Indir
17- Isra Suresi Indir
18- Kehf Suresi Indir
19- Meryem Suresi Indir
20- Taha Suresi Indir
21- Enbiya Suresi Indir
22- Hac Suresi Indir
23- Muminun Suresi Indir
24- Nur Suresi Indir
25- Furkan Suresi Indir
26- Suara Suresi Indir
27- Neml Suresi Indir
28- Kasas Suresi Indir
29- Ankebut Suresi Indir
30- Rum Suresi Indir
31- Lukman Suresi Indir
32- Secde Suresi Indir
33- Ahzab Suresi Indir
34- Sebe Suresi Indir
35- Fatir Suresi Indir
36- Yasin Suresi Indir
37- Saffat Suresi Indir
38- Sad Suresi Indir
39- Zumer Suresi Indir
40- Mumin Suresi Indir
41- Fussilet Suresi Indir
42- Sura Suresi Indir
43- Zuhruf Suresi Indir
44- Duhan Suresi Indir
45- Casiye Suresi Indir
46- Ahkaf Suresi Indir
47- Muhammed Suresi Indir
48- Fetih Suresi Indir
49- Hucurat Suresi Indir
50- Kaf Suresi Indir
51- Zariyat Suresi Indir
52- Tur Suresi Indir
53- Necm Suresi Indir
54- Kamer Suresi Indir
55- Rahman Suresi Indir
56- Vakia Suresi Indir
57- Hadid Suresi Indir
58- Mücadele Suresi Indir
59- Hasir Suresi Indir
60- Mumtehine Suresi Indir
61- Saf Suresi Indir
62- Cuma Suresi Indir
63- Munafikun Suresi Indir
64- Tegabun Suresi Indir
65- Talak Suresi Indir
66- Tahrim Suresi Indir
67- Mulk Suresi Indir
68- Kalem Suresi Indir
69- Hakka Suresi Indir
70- Mearic Suresi Indir
71- Nuh Suresi Indir
72- Cin Suresi Indir
73- Muzzemmil Suresi Indir
74- Muddessir Suresi Indir
75- Kiyamet Suresi Indir
76- Insan Suresi Indir
77- Murselat Suresi Indir
78- Nebe Suresi Indir
79- Naziat Suresi Indir
80- Abese Suresi Indir
81- Tekvir Suresi Indir
82- Infitar Suresi Indir
83- Mutaffifin Suresi Indir
84- Insikak Suresi Indir
85- Buruc Suresi Indir
86- Tarik Suresi Indir
87- Ala Suresi Indir
88- Gasiye Suresi Indir
89- Fecr Suresi Indir
90- Beled Suresi Indir
91- Sems Suresi Indir
92- Leyl Suresi Indir
93- Duha Suresi Indir
94- Insirah Suresi Indir
95- Tin Suresi Indir
96- Alak Suresi Indir
97- Kadir Suresi Indir
98- Beyyine Suresi Indir
99- Zilzal Suresi Indir
100- Adiyat Suresi Indir
101- Karia Suresi Indir
102- Tekasur Suresi Indir
103- Asr Suresi Indir
104- Humeze Suresi Indir
105- Fil Suresi Indir
106- Kureys Suresi Indir
107- Maun Suresi Indir
108- Kevser Suresi Indir
109- Kafirun Suresi Indir
110- Nasr Suresi Indir
111- Tebbet Suresi Indir
112- Ihlas Suresi Indir
113- Felak Suresi Indir
114- Nas Suresi Indir.
Yasin Suresi BENZER İÇERİKLER
Yasin Suresi YAPILAN YORUMLAR