HisApp

HisApp indir

His­App; hiçbir ekip­mana ihtiyaç duy­madan düzen­li spor yap­manızı sağlayan bir uygu­la­madır. HisApp uygulaması herkese spor yaptıracak. Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) tarafından geliştirilen, egzersiz ve sağlıklı yaşam aplikasyonu HisApp mobil uygulaması mobil cihazlar için kullanılabilir durumda.

Android ve iOS platformları için tamamen ücretsiz olarak indirip, cihazlarıbnıza yükleyebileceğiniz uygulama Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından hazırlanmıştır. Sadece adım atarak ve egz­er­siz ya­parak aylık lid­er­lik tablo­sun­da üst sıralara çık­a­bilirsiniz.Spor yap­mak için artık ba­ha­n­eniz yok. Herkesin yap­mayı amaçladığı an­cak çeşitli ba­hanel­er­le sürek­li erte­le­nen bir faaliyet olan spor, His­App ile bir­lik­te artık düzen­li olarak hay­atımız­da ola­cak.

HisApp uygulaması, App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak sunuluyor.

His­App; yaşam tarzınıza uy­gun egz­er­si­z­leri si­zler için plan­lar, uygu­latır ve hatır­latır. Bu­lun­duğunuz or­ta­ma göre seçtiğiniz egz­er­siz seçenek­leri ile sporu her za­man ve her yerde ya­pa­bilirsiniz. Ci­hazınız­da bu­lu­nan Sağlık Uygu­la­ması­na er­işime izin ver­erek, gün­lük adım bil­gi­lerinizin sis­teme gön­der­ilmesi­ni sağlaya­bilir ve hareket puanı kazan­abilirsiniz.

HisApp YAPILAN YORUMLAR